תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.clubpt.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה
קאנטרי פתח תקווה