תקנון הבריכה ומרכז הספורט | קאנטרי פתח תקווה

עמוד הבית > תקנון הבריכה ומרכז הספורט

תקנון הבריכה ומרכז הספורט

about

תקנון

 

מדיניות הביטולים

בעונת הרחצה הקיץ 2022 תחל מכירת מינויים שיזכו בכניסה לבריכה והן לחדר הכושר החדש. 

כרטיסים וכרטיסיות יזכו בכניסה לרחצה בבריכה בלבד. 
למוצר זה אין ביטולים, ואין החזרים.
ט.ל.ח


תקנון הבריכה ומרכז הספורט
הוראות כלליות:
תקנון זה חל על כל מועדון הספורט, דהיינו הבריכה , הדשא, חדר הספורט שיקראו להלן:"קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים".ח.פ 510693591( קאנטרי פ"ת עמישב הדר גנים)
תקנון זה חל על מנויים ואורחים להלן : "מבקרים" ועליהם לקיים את כל הוראותיו.
בנוסף לאמור בתקנון חובה לנהוג עפ"י הוראות ההנהלה , המציל ועובדי קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים ולציית להם.
הנהלת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים, תיקונים ותוספות לתקנון. השינויים והתוספות יתפרסמו באתר המתנ"ס, על לוח המודעות ואו במשרדי הבריכה ויחייבו את המבקרים באי קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
המבקרים מתבקשים לשמור על הניקיון, על הרכוש והציוד במועדון. ההנהלה רשאית לתבוע פיצויים בגין כל נזק שיגרם לציוד ולרכוש בין אם נגרם בזדון ובין אם נגרם בשוגג.
אסורה הכנסת חיות ומשקאות חריפים למועדון , כמו כן , משחקי קלפים ואו משחקי מזל בכל שטח קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
אין לעשן בכל שטח קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
ההנהלה אינה אחראית לאובדן נזק ו/או גניבה של רכוש המבקרים מכל סוג שהוא.
הורי הילדים ו/או מלווים אחראים להתנהגותם ולמעשיהם של הילדים.
המבקרים מתבקשים להתחשב ביתר המבקרים במועדון על מנת שכלל המבקרים יוכלו ליהנות מכל שירותי קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים ללא הפרעה.
כל הפעילויות בחוגים, חדר כושר , שעורי שחיה, וכיו"ב תעשנה ע"פ לוח זמנים ומועדים כפי שיקבעו ע"י הנהלת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים ויפורסמו מעת לעת באתר המתנ"ס על גבי לוח המודעות ואו במשרד קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
הנהלת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי פתיחת וסגירת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים וכן את שעות פעילות קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
הנהלת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים תהיה רשאית לסגור את קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים כולו או חלק ממנו במקרים מיוחדים כגון לצורכי שיפוצים , תיקונים , תקלות או מכל סיבה אחרת המצדיקה את סגירת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים לפי שיקול דעת ההנהלה.
השימוש במתקני קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים הינו על אחריות המשתמשים בלבד, אנשים בעלי ליקויי בריאות חייבים להתייעץ עם רופא ולהימנע מפעילות המסכנת אותם.כרטיסיות:
הכרטיסיות נמכרות בצ'יפים, אנו גובים 20 ש"ח פיקדון על צ'יפ, הכסף יוחזר בסיום השימוש וכנגד צ'יפ.
כרטיסים וכרטיסיות יזכו בכניסה לרחצה בבריכה בלבד. 

תוקף הכרטיסייה הינה לשנה ממועד רכישתה.
במידה ונרכשו כרטיסיות דרך מועדוני צרכנות, אין הנהלת הבריכה אחראית על הכרטיסיות הללו, כל התקשרות בין הלקוח לסוג הרכישה יתבצע מולם בלבד.
הנחיות מימוש הכרטיסיות תקפות הן לכרטיסיות שנרכשו בקופת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים והן לכרטיסיות שנרכשו במסגרת מועדוני צרכנות.
הוראות כלליות להתנהגות בשטח הבריכה:
חובה להישמע להוראות המציל. הכניסה לשטח הבריכה מותרת רק בנוכחות מציל במקום ובשעות הרחצה הקבועות בלבד.
אסורה הרחצה לאנשים הסובלים מפצעים מוגלתיים או דלקות למיניהם ואו מחלות עור ושיער שונות, לפי החלטת המציל ואו עובדי הבריכה.
לפני הכניסה לבריכה חלה חובה להתקלח ולבקר בשירותים.
אין להכניס לשטח הבריכה המרוצף דברי אוכל ושתיה . הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה בהחלט.
אסור לעשן בשטח הבריכה.
אין היתר כניסה לשטח הבריכה אלא בבגדי ים. בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע רחצה תיקני בעת שחיה ואו השהייה במים.
כניסה למימי הבריכה במכנסי בד, שורטס , חולצות , שמלות וכן נעליים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט, ניתן להיכנס עם בגדים שסוג הבד מותאם לשחייה בבריכות.
ניתן להכניס צעצועים ואביזרי שחיה שונים למים – רק באישורו של המציל.
התזת מים , שימוש באקדח מים , גלגל הצלה , סנפירים , כדורים שונים ואו עשייתם בשטח הבריכה אסורה בהחלט.
אסור לשחק בכדור בשטח הבריכה.
אזור הבריכה , המלתחות והמעברים הינו רטוב וקיימת סכנת החלקה, המבקרים מתבקשים להיזהר מפני החלקה. הנהלת קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים לא תשא באחריות לכל נזק שהוא אירע כתוצאה מהחלקה.
אסורה הקפיצה למי הבריכה.
המציל רשאי להוציא מתרחץ מהבריכה אם לדעתו המתרחץ נתון בסכנה או מפריע ומסכן מתרחצים אחרים ואו אנשים שנמצאים בכל מרחב הבריכה.
הרחצה והשימוש ב"בריכת הילדים" לגילאי 0-4 בלבד, ובאחריות ההורים.
אין להכניס כיסאות נוח משטח הדשא לשטח המרוצף סביב הבריכה.
על הקהל לצאת מהמים 15 דקות לפני שעת סגירת הבריכה הרשמית.
הוראות להתנהגות בשטח הדשא ומרחב קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים
המבקרים מתבקשים לשמור על הרכוש וציוד קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים בכל שטח מרחב קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
אסור להבעיר אש מכל סוג שהוא לרבות כירות גז , מתקני צלייה ומיניהם – מכל סוג שהוא –בכל מרחב קאנטרי פתח תקווה עמישב הדר גנים.
אין להשאיר ציוד ורכוש של קהל המבקרים ללא השגחה בשטח הבריכה והדשא.
השמעת מוסיקה מכל סוג שהוא תותר בקול נמוך בלבד, כפוף להוראות ההנהלה. ההנהלה רשאית לאסור השמעת מוסיקה.ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981